AGI – مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان بیش از یک میلیون نفر بوده است: طبق بودجه ارائه شده توسط France Press بر اساس داده های رسمی ، در ساعت 00.30 امروز قربانیان تأیید شده 1.000.009 نفر بودند. ایالات متحده همچنان کشوری است که بیشترین میزان مرگ و میر را دارد (204،743) و پس از آن برزیل ، هند (که در این مدت بیش از 6 میلیون مورد بوده است) مکزیک و انگلیس است. در روزهای گذشته ، WHO هشدار داده است که بدون اقدام جمعی در سطح جهانی ، “به احتمال زیاد “دو میلیون مرگ وجود خواهد داشت.”.

خبر پیشنهادی  زیرا آن Covid-19 جزو بدترین بیماریهای همه گیر تاریخ نیست