AGI – 71٪ از رای دهندگان آمریکایی حمله به پایتخت را محکوم می کنند. این با یک نظرسنجی Yougov منتشر شد که ساعاتی پس از وقایع واشنگتن منتشر شده است طرفداران دونالد ترامپ محاصره پلیس را تحمیل کردند برای حمله به فضاهای Capitol Hill.

طبق این نظرسنجی ، 62 درصد از رای دهندگان این اقدام را تهدیدی برای دموکراسی می دانند ، 66 درصد معتقدند که این مقصر مقصر اصلی ترامپ است ، در حالی که نیمی از پاسخ دهندگان صلاح می دانند که فوراً ترامپ را از دفتر ریاست جمهوری برکنار کنند.

خبر پیشنهادی  بانكسی دختر با دوچرخه شکسته ، دوباره ظاهر می شود