AGI – “آنها تنها چیزی هستند که بین شما و متمم دوم باقی مانده است” قانون اساسی آمریکا.

بنابراین رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک راهپیمایی در آتلانتا ، جایی که او به رأی دهندگان آمریکایی آفریقایی تبار اشاره می کند و در آنجا خود را به عنوان سنگر حق داشتن اسلحه معرفی می کند ، دام ها را به خواستار لغو آن متهم کرد.

خبر پیشنهادی  از بهار عربی تا زمستان طرابلس ، 9 سال هرج و مرج در لیبی

به گفته این سرمایه دار ، جمهوری خواهان از “همه زندگی سیاهان” محافظت می کنند ، این زندگی همه رنگین پوستان است: بنابراین او گفت ، با شعار دادن به شعار فعالان حقوق آمریکایی های آفریقایی تبار (زندگی سیاه پوستان مهم است) ، هنگام یک تجمع در جورجیا.