AGI – “فکر می کنم میکروفون خاموش بسیار ناعادلانه است”. در آستانه دومین و آخرین مناظره تلویزیونی با رقیب دموکرات در دانشگاه بلمونت ، نشویل ، دونالد ترامپ انتقادات خود را از تصمیم کمیسیون مناظرات ریاست جمهوری مبنی بر گذاشتن فقط میکروفن بر روی شخصی که به س questionال مجری پاسخ می دهد ، آغاز کرد. .

خبر پیشنهادی  دعای پاپ فرانسیس برای پزشکان ، پرستاران و داوطلبان

ترامپ همچنین در مورد این موضوع که سیاست خارجی از مسائل مقابله کنار گذاشته شد ، اختلاف نظر داشت: “ما باید در مورد امور خارجی صحبت می کردیم ، این بسیار منفی است ، و من فکر می کنم لنگر یک شخص بسیار مغرضانه است … اما این زندگی من است ، او نتیجه گرفت.

خبر پیشنهادی  "قیمت های پوچ برای تشییع جنازه هرگز توسط عزیزان ما انجام نشده است". شکایت