ایالات متحده واکسن ویروس کرونا را “در عرض چند هفته ، ممکن است چهار هفته ، ممکن است 8” باشد. دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، در صحبت با فاکس و دوستان ، این اطمینان را داد.

خبر پیشنهادی  برنامه میلان برای مقابله با خروج از محاصره