AGI – دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که دو بار توسط مجلس نمایندگان تحت استیضاح قرار گرفته است. این اتاق به اکثریت آرا needed مورد تأیید استیضاح رئیس جمهور برای “تحریک قیام” رسید. ساعت 10:30 عصر چهارشنبه 13 ژانویه ، 10 جمهوری خواه به استیضاح ترامپ رای مثبت دادند.

خبر پیشنهادی  در ایالات متحده بیش از 7 میلیون عفونت