AGI – “به استثنای نیویورک و چند مکان دیگر ، ما برای درمان ویروس چینی بسیار بهتر از سایر کشورها انجام داده ایم“دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا آن را در توییتر ادعا می كند.” بسیاری دیگر از كشورها اکنون موج دوم وخیم تری را تجربه می كنند. Fake News در حال کار اضافه کاری است تا آمریکا (و من) هرچه ممکن بد به نظر برسد! بیایید مدارس را باز کنیم! “

خبر پیشنهادی  معمای دبیر در حزب دموکرات به درگیری بین جریان ها دامن می زند