AGI – ایالات متحده کانادا را از پرداخت واردات آلومینیوم مستثنی می کند. این را کاخ سفید در یادداشتی اعلام کرد. “ایالات متحده و کانادا با موفقیت یک توافق نامه تجارت آلومینیوم منعقد کردند که با توجه به این ، واردات آلومینیوم از کانادا به عنوان یک نگرانی در مورد امنیت ملی تلقی نمی شود و بنابراین من تصمیم گرفتم کانادا را از تعرفه ها کنار بگذارم. دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحده ، اظهار داشت: “واردات”.

خبر پیشنهادی  "جهان تحت سلطه ویروس است ، اما بسیاری از دست های کشیده شده"

هشدار به فرمانده کل قوا ، هشدار می دهد: “ایالات متحده همچنان با توجه به نیازهای امنیت ملی ، بر اجرای و اثر توافق نظارت خواهد کرد”. از کانادا ، یعنی اگر واردات بیش از 105٪ از مقدار ثابت ماهانه باشد.