اینجا را به PODCAST گوش دهید

AGI – “انی روی تپه” با مشارکت ماریو سچی ، مدیر AGI و ریتا لوفانو ، خبرنگار خبرنگار ایالت آنجزیای ایتالیا ، برای یک میزگرد نهایی ، تجزیه و تحلیل این شب انتخابات در ایالات متحده را به پایان می رساند. در این صوتی مصاحبه دوگانه در دو سرعت نهایی بین دونالد ترامپ و جو بایدن.

خبر پیشنهادی  در فرانسه ، بیش از 10 هزار مورد جدید در 24 ساعت