AGI – چند روز پس از گذشت بیش از 7 میلیون مورد از ابتدای شیوع Covid-19 ، هند یک رکورد جدید روزانه از این موارد را ثبت می کند: طبق داده های ارائه شده صبح امروز توسط مقامات بهداشتی و گزارش شده توسط مطبوعات هند ، 63509 عفونت جدید و 730 مورد مرگ تأیید شد.

خبر پیشنهادی  WSJ می گوید ، زوكربرگ بود كه ترامپ راجع به TikTok هشدار داد

هند پس از ایالات متحده با 7.2 میلیون نفر و از نظر تعداد قربانیان پس از ایالات متحده و برزیل با 110 هزار نفر در مکان دوم جهانی قرار دارد

وزیر بهداشت هارد ودان گفت که انتظار دارد بیش از یک واکسن تا اوایل سال 2021 در هند موجود باشد. وی گفت: “متخصصان ما در حال تدوین استراتژی برای برنامه ریزی نحوه توزیع آن در سراسر كشور هستند.”

خبر پیشنهادی  گنج narcos در یک آپارتمان در میلان پنهان شد