موجی از وضعیت بد آب و هوایی صبح امروز کروتون و کل استان را تحت الشعاع قرار داد و باعث جاری شدن سیل ، قطع جاده ها و خسارت به کشاورزی شد. هیچ صدمه ای یا مفقودی وجود ندارد اما “وضعیت بسیار حیاتی است” ، همانطور که شهردار ، وینچنزو ووسه ، مرکز حفاظت مدنی شهرداری را گرد هم آورد ، آن را محکوم کرد.

خبر پیشنهادی  خاطرات مربوط به ملانیا ، وزارت دادگستری از دوست سابق خود شکایت می کند

مقاله را بخوان

وی توضیح داد: “تمام محله ها در معرض سیل است و خسارات زیادی به مشاغل و خانه ها وارد شده است.” بین پنج و نیم و هفت صبح ، 110 میلی متر آب بر روی شهر ریخت. رانش زمین ، سیل رخ داده است ، منطقه شمالی کروتون به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته و شهردار اعلامیه دولت آهن ربا طبیعی

خبر پیشنهادی  هیچکدام از کاملهونته از بولونیا تا پیزا