تصاویر طوفان برفی که نیویورک را لرزاند


خبر پیشنهادی  ماکرون طرحی را برای پشتیبانی از بخش خودرو اعلام کرد