دولت شهرداری با راه اندازی 24 ساعته هشدار “زرد” برای بحرانی بودن اوضاع ، به همه مدارس دستور داده است تا مسابقات ورزشی و فضای باز را لغو کنند و از افراد مبتلا به بیماری های تنفسی بخواهند در خانه بمانند.

خبر پیشنهادی  "در مورد واکسن ما گروگان شرکتهای چند ملیتی هستیم"