تعداد موارد Covid-19 در اروپا بسیار سریع ، هر سه یا چهار روز دو برابر می شود. دکتر ماریا ون کرکوو از سازمان بهداشت جهانی به سی ان ان گفت. ون کرکوو گفت: “در حال حاضر ، زمان دو برابر شدن در اروپا سه یا چهار روز است. خیلی سریع است.”

خبر پیشنهادی  جانسون و جانسون می خواهند واکسن Covid خود را به زودی روی افراد بسیار جوان آزمایش کنند

وی همچنین بر اهمیت آزمایش برای تعیین شیوع جهانی این بیماری همه گیر تأکید کرد. “اگر کشورهایی با نرخ مثبت 30٪ مشاهده می کنید ، بدین معنی است که موارد بسیاری در این زمینه وجود دارد.” اگر کشورهایی را ببینید که میزان مثبت آنها 1٪ است ، به این معنی است که آنها در واقع تعداد بیشتری پرونده دارند. “
از کل تعداد آزمایش های انجام شده ، میزان مثبت با درصد نتایج مثبت محاسبه می شود.

خبر پیشنهادی  ترامپ برنده بازی دادگاه عالی است