AGI – هند امروز را لمس کرد 315 هزار مورد جدید عفونت Covid-19 در 24 ساعت، رقمی که تاکنون هیچ کشوری در جهان آن را لمس نکرده است: رقم دقیق 314،835 است که از ابتدای شیوع همه گیر منجر به 15.9 میلیون عفونت می شود.

بنابراین هند بعنوان دومین کشور تحت تأثیر جهان پس از ایالات متحده تأیید می شود. بیمارستان های پایتخت دهلی نو و در مصدوم ترین ایالت ، ماهاراشتا ، جایی که دیگر شهر بزرگ بمبئی واقع شده است ، به دلیل کمبود اکسیژن و دارو برای درمان بیماران در مشکل هستند.

خبر پیشنهادی  برف در ترنتینو آلتو آدیژه ، -11 درجه در کوهها