AGI – تعداد موارد جدید ویروس کرونا در ایتالیا در حال افزایش است (10،874 در مقابل 9338 دیروز) اما سوابهای انجام شده در 24 ساعت گذشته 144،737 در مقایسه با 98،862 دیروز بود. 89 نفر فوت کرد (دیروز 73 نفر بودند) ، فشار بر مراقبت های ویژه نیز در حال افزایش است: امروز 73 نفر دیگر ، در مجموع 870 نفر. این چیزی است که از بولتن روزانه وزارت بهداشت ظاهر می شود.

خبر پیشنهادی  وضعیت اضطراری تا 15 اکتبر تمدید شد