AGI – هزاران نفر خواستار تحریم Netflix برای توزیع فیلم فرانسوی “Mignonnes” (با عنوان انگلیسی “Ccepts” ، “carine”) ، به جرم به تصویر کشیدن قهرمانان جوان در پوستر ، به جرم مجرم بودن – جنسی و پیشنهاد صحنه ای با رقص با دختران 11 ساله نامناسب ارزیابی شده است.

هشتگ #cancelnetflix ویروسی شد و سهام این شرکت در بازار سهام سقوط کرد و در طی یک روز 9 میلیارد دلار ضرر کرد.

خبر پیشنهادی  آینده M5S از روسو می گذرد ، دی مایو راگی و اتحادها را برکت می دهد