AGI – تنش امروز صبح در دبیرستان کلاسیک و زبانشناسی کانت ، در منطقه تورپیگناتارا ، در رم. بر اساس گزارش ها ، برخی از دانش آموزان در تلاش بودند قفل را بر روی دروازه قرار دهند تا مدرسه را اشغال کنند که مأموران پلیس از آن جلوگیری کردند. در حال حاضر دروازه ها باز است و در خارج از پلیس اوضاع را رصد می کنند.

خبر پیشنهادی  "دموکرات ها در تلاشند تا انتخابات را بدزدند"

در ویدئویی که در میان دانش آموزان به گردش در می آید ، برخی از افسران لباس شخصی در تماس با مرد جوانی دیده می شوند که به گفته برخی شاهدان جوان ، “زنجیر را در جلوی در می گذاشت”. “ببینید چه می کنند ، این جمعیت است. این پلیس است” ، در ویدیوی دیگری شنیده می شود که در شبکه های اجتماعی پخش می شود.

خبر پیشنهادی  WHO: "ماسک هایی از 12 سالگی که هیچ فاصله ای وجود ندارد"