AGI – سانوفی فرانسه و بریتانیا Gsk اعلام کردند که با دولت لندن برای تهیه 60 میلیون دوز واکسن کروناویروس خود “منوط به امضای قرارداد قطعی” منعقد کرده اند.
این دو گروه تضمین کرده اند که واکسن آنها از نیمه اول سال 2021 مجاز است. ” توجه داشته باشید.

خبر پیشنهادی  اجلاس شب در مانور