AGI – “امروز ما یک یادداشت مهم تفاهم با پزشکان عمومی برای واکسیناسیون از Covid-19 امضا کردیم که به ما امکان می دهد با خوش بینی بیشتری به آینده سازمانی کمپین واکسیناسیون نگاه کنیم”.

بنابراین فرماندار امیلیا-رومانیا استفانو بوناچینی ، رئیس کنفرانس مناطق. بوناچینی توضیح می دهد: “با امضای این توافق نامه جدید ، در واقع می توانیم واکسیناسیون را به روش موثرتر و گسترده تری در منطقه سازماندهی کرده و آنها را پیاده سازی کنید ، بنابراین به سایر بخشهای مراقبت های بهداشتی خط مقدم نفس می بخشد. من هم از وزیر اسپرانزا و هم از سازمان های نمایندگان پزشکان عمومی به خاطر کار مثبتی که انجام داده اند تشکر می کنم “.

خبر پیشنهادی  Garavaglia ، با یک فرمان Ristori در مورد جهانگردی عمل خواهد کرد