AGI – تولید صنعتی در ماه ژوئن همچنان ادامه دارد ، هرچند با کندی نسبت به ماه قبل. Istat از افزایش چرخه ای 8.2٪ در مقایسه با 41.6٪ ثبت شده در ماه مه پس از سقوط به دلیل قفل قفل ، گزارش کرده است. با این حال ، مقایسه با ژوئن 2019 منفی باقی مانده است: تغییر -13.7٪ است.

خبر پیشنهادی  اگر CR7 در همان هفته که کلیساها بازگشایی می شوند ، به آموزش بازگردد