AGI – یک خردسال به دلیل تیراندازی در مدرسه ناکسویل ، تنسی دستگیر شد. چندین نفر تحت تأثیر قرار گرفتند ، از جمله یک پلیس ، اما پلیس در مورد وجود هر گونه مرگ مشخص نکرده است. نیروهای امنیتی در محل ، مدرسه آستین-شرق مگنت هستند. منبعی که با ناکس نیوز صحبت کرد گزارش داد که اوضاع دیگر “فعال” نیست.

خبر پیشنهادی  بریتیش ایرویز قصد دارد 12،000 شغل را کاهش دهد

باب توماس ، سرپرست مدارس ناکس کانتی ، در حساب توئیتر خود اضافه کرد که ساختمانی که این م housesسسه در آن مستقر است ، قبلاً ایمن شده است و دانش آموزانی که در این ماجرا مشارکت نداشته اند ، قبلاً در خانواده های بعدی به خانواده ها بازگردانده شده اند.

خبر پیشنهادی  مدرسه ، آیین نامه بازگشایی در ماه سپتامبر. ماسک بیش از 6 سال