AGI – ترس در وین در منطقه کنیسه که در آنجا تیراندازی شده است. طبق گزارش های کوریر ، یکی از روزنامه های اصلی اتریش ، 7 کشته وجود دارد: در میان آنها یک پلیس و بمب گذار که خود را منفجر کرد. چندین نفر زخمی شدند. طبق اولین گزارش های پراکنده ، یک فرد مشکوک دستگیر شد.

خبر پیشنهادی  "ما سعی خواهیم کرد که سفر را تضمین کنیم." ایتالیا لغو را اعلام کرد