عصر امروز قبل از 20 سال تیراندازی با دو کشته و چهار زخمی در کاتانیا در منطقه محبوب لیبرینو ، از طریق گریالدی. در محل کاروانیان بخش عملیاتی کاتانیا برای شناسایی دو فرد متوفی: کارآگاهان در حال بررسی این فرضیه تحقیق هستند که شش نفر جزئی از دو گروه جنایی مخالف هستند. تحقیقات توسط دفتر دادستانی ناحیه کاتانیا آغاز شده است.

خبر پیشنهادی  استرس همه گیر را با فریاد تسکین دهید تا در ایسلند به صدا در بیاید