AGI – تیم متخصص WHO که باید منشا Covid-19 را بررسی کند روز پنجشنبه وارد چین می شود: کمیسیون این موضوع را اعلام کرده است کمیسیون روشن نکرده است که متخصصان به کجا می توانند بروند. ، با یک بیانیه مطبوعاتی ناچیز ، در وی افزود كه محققان بین المللی در تحقیقات با دانشمندان محلی “همکاری” خواهند كرد.

خبر پیشنهادی  آلمان تمام ایتالیا را منطقه خطر کوید اعلام می کند

این کمیسیون روشن نکرده است که کارشناسان به کجا می توانند بروند.

ورود تیم بین المللی در اوایل ژانویه انتظار می رفت اما توسط مقامات چینی به تأخیر افتاده بود ، به طوری که مدیر كل WHO ، تدروس آدنوم غبرایزوس – كه معمولاً با پكن بسیار سازگار است – گفت كه از موانعی كه به نظر می رسد با آن روبرو است “ناامید” است. قرار دادن پکن (AGI)

خبر پیشنهادی  تصاویر طوفان در میلان