AGI – ایالات متحده بسیار بیشتر از رکورد قبلی روزانه موارد جدید Covid-19 است و افزود 201.961 موارد در 24 ساعت: این نتیجه شمارش جمع آوری شده توسط است دانشگاه جان هاپکینز.

تعداد زیاد ، که تا حدودی به دلیل تأخیر در داده های آخر هفته بود ، باعث شد که کل موارد در ایالات متحده به 10،238،243 ، در مجموع 239،588 مرگ منجر شود. در 24 ساعت ، روز سه شنبه ، 1535 مورد مرگ ناشی از Covid-19 ثبت شد که در ماه های اخیر یک رکورد است. در هفته گذشته ، تعداد عفونت های جدید از 100000 در روز فراتر رفته است.

خبر پیشنهادی  کوتارلی می گوید: "در ماه آوریل بدترین نقطه V-shot نخواهد بود."

بر اساس پروژه پیگیری COVID ، بستری شدن در بیمارستان ویروس کرونا به بالاترین میزان خود رسیده و بیش از 60،000 نفر در سراسر کشور بستری شده اند.