AGI – در فرانسه در 24 ساعت گذشته 92 ورودی جدید وجود داشته است درمانهای فشرده، برای یک در مجموع 5433 بیمار. این رقم از اوج موج دوم فراتر رفته است.

در کشوری که در آن ویروس کرونا دیده می شود ، 197 مورد کشته شده است قفل جدید از روز شنبه در حال اجرا است ، سومین بار در سطح ملی.

خبر پیشنهادی  ایتالیایی ها فقیرتر می شوند. OECD آن را تأیید می کند

در همین حال ، تولید واکسن ضد Covid در کارخانه Delpharm در Saint-Remy-sur-Avre ، در شمال غربی کشور ، از طرف BioNTech. این مورد توسط وزارت اقتصاد تأیید شد و مشخص كرد كه “ما در ابتدا با تولید دسته های آزمایشی شروع خواهیم كرد تا اطمینان حاصل شود كه همه چیز با استانداردهای كیفیت پیش بینی شده مطابقت دارد و سپس ما در اسرع وقت به سمت تولید دسته های تجاری خواهیم رفت”.

خبر پیشنهادی  هواوی خارج از قلب اروپا ، بلژیک نوکیا را برای 5G انتخاب می کند