AGI – “ممکن است جادوی کریسمس به ما کمک کند تا دوباره شروع کنیم”. ماتئو رنزی برای خطاب به پیروان خود کلاسیک ترین شکل تبریک را انتخاب می کند و در توییتر عکسی از یک نامه دست نویس منتشر می کند که در آن می خوانیم: “کریسمس مبارک ، کریسمس مبارک. برای چند ساعت بیایید مشکلات را کنار بگذاریم و تنشهای این دوره بسیار خاص “.

و سعی کنیم صلح کریسمس را تجربه کنیم. امسال یک فکر خاص برای کسانی که تنها هستند ، شاید به دلیل همه گیری جدا شده است. چه کسی در بیمارستان است ، چه کسی در زندان است. و یک فکر برای همه آن خانواده هایی که اولین کریسمس خود را بدون فرزند ، بدون پدر و مادر ، بدون زن و شوهر زندگی می کنند. باشد که جادوی کریسمس به ما کمک کند تا این ساعات را با لذت زندگی کنیم. و برای شروع دوباره سلام ماتئو “.

خبر پیشنهادی  در کشتی Asso Trenta بیش از 230 مهاجر و یک جسد