نخست وزیر انگلیس ، بوریس جانسون ، ده روز پس از اعلام آزمایش مثبت در مورد کروناویروس ، برای انجام آزمایشات در بیمارستان بستری شد. وی گفت: خیابان داونینگ با بیان اینکه “به توصیه پزشک خود ، نخست وزیر امشب برای انجام آزمایشات در بیمارستان بستری شده است. این یک اقدامات احتیاطی است زیرا نخست وزیر 10 روز بعد همچنان علائم کروناویروس مداوم دارد. مثبت باش

خبر پیشنهادی  توصیه روکو کازالینو به ماریو دراگی