AGI – “استعفای من به عنوان شهردار مسینا آماده است زیرا من بعنوان یک مرد معتبر از موسسات نمی توانم با نهادهای دیگری زندگی کنم که با منطق مافیایی رفتار می کنند و مسینا را می کشند و بندگان ابله خود را در اختیار مقام بهداشت استان قرار می دهند. چرا هیچ کس در حضور این رویدادها به طور علنی توسط من و مقامات قضایی مورد نکوهش قرار نمی گیرد؟ من نامه استعفای خود را به عنوان شهردار مسینا می خوانم “.

این بار Cateno است – معروف به “Scateno” – دی لوکا ، بی قرار و هرگز شهردار مسینا را شکست نداد. شهر او یک منطقه قرمز است و او دستور داده بود که اقدامات محدود کننده تری نیز انجام دهد که مجبور به تعلیق شد پس از بالا بردن سپرهای م ofسسات ، بهداشت و غیر بهداشتی و انجمن های تولیدی. وی همچنین گفت تهدید شده است.

خبر پیشنهادی  خداحافظی طولانی با ژول سانتلی

وی توضیح می دهد: “من از واکنش بخشی از شهروندان و كارآفرینان كه برای افزایش اثرات همه گیر ناامید شده اند ، عصبانی و دلگیر نیستم” ، از سکوت طبقه سیاسی محلی ، منطقه ای و ملی در برابر این حملات عصبانی شده است، تهدیدها و سو استفاده هایی که در سه روز گذشته توسط قدرت های قدرتمند مسینا و سیسیل متحمل شده ام که از یاس مردم برای بیرون بردن من سو advantage استفاده کرده اند “.

خبر پیشنهادی  "بافر معلق" برای کسانی که نمی توانند هزینه آن را پرداخت کنند به پالرمو می رسد

دی لوکا همچنین اتحادیه های کارگری را به همدستی متهم می کند: “اتحادیه هایی که تاکنون مجبور به استفاده از شهرداری مسینا و شرکت های تابعه آن به عنوان خودپرداز شده اند”. و رئیس ناحیه سیسیلی ، نلو موسومسی ، و مشاور بهداشت وی ، روگرو رزا ، “تأیید و حمایت کردند این استراتژی جنایی نسبت به من زیرا من از رئیس مرد مورد اعتماد آنها ، مدیر کل ASP مسینا خواستم “.

خبر پیشنهادی  قرعه کشی های خوب برای ایتالیایی های درگیر در لیگ قهرمانان

شهردار خواستار مسینا است ، “در است فاجعه همه گیر برای مسئولیت اثبات شده از مدیر مراقبت های بهداشتی که هنوز در جای خود است ، اما هیچ کس صحبت نمی کند و همه ساکت هستند “.