AGI – دو نفر پس از اقدام به سرقت جان خود را از دست دادند در یک فروشگاه طلا و جواهر در Grinzane Cavour ، یک شهر کوچک در منطقه Cuneo.

صاحب مغازه می توانست عکسهایی را که باعث کشته شدن دو سارق مسلح شده بود منفجر کند. سارق سوم نیز موفق به فرار می شد.

خبر پیشنهادی  تنش در اکثریت و هشدارهای زینگارتتی ، اصلاحات یا عدم پیشرفت

جواهرات هدفمند او قبلاً توسط سارقان در سال 2015 مورد سرقت قرار گرفته بود. به همین مناسبت ، مجرمان قبل از فرار با غنیمت ، صاحب مغازه را بهمراه دو دختر خود مورد ضرب و شتم قرار داده و بسته و در حمام حبس کردند.