AGI – “ما در راه پیروزی در انتخابات هستیم”: بنابراین نامزد نامزد جو بایدن در اولین سخنرانی شب انتخابات. جو بایدن ، نامزد انتخابات ، از دلاور گفت: “این زمان می برد و ما باید صبور باشیم.”

بایدن گفت: “ما بسیار مثبت و مطمئن هستیم. ما در آریزونا و مینه سوتا و احتمالاً جورجیا پیروز شدیم.” “این مال من و ترامپ نیست ، این مردم هستند که تصمیم می گیرند چه کسی در انتخابات پیروز شود.” “این زمان می برد اما ما در پنسیلوانیا نیز پیروز خواهیم شد”. “من خوش بین هستم و از هواداران تشکر می کنم. مادربزرگ من به من گفت” ایمان را حفظ کن “و من این را به شما می گویم ، ایمان را حفظ کنید زیرا ما پیروز خواهیم شد”.

خبر پیشنهادی  جیکوب بلیک دیگر دست بسته به تخت بیمارستان نیست