AGI – بازیگر محبوب جیگی پرویتی به سرعت در یکی از درمانگاه های روم به بیمارستان منتقل شد. طبق آنچه آموخته شده است ، پرویئتی در بخش مراقبت های ویژه است در شرایط جدی برای مشکلات قلبی.

پروژه درست است امروز او 80 ساله می شود، او قبلاً از بیماری قلبی رنج برده بود.

خبر پیشنهادی  وال استریت از ترس ویروس به رنگ قرمز عمیق در آمده است