AGI – جیل بایدن “بسیار سپاسگزار” آمریکایی ها است برای انتخاب شوهرش جو بایدن برای ریاست جمهوری ایالات متحده. در یادداشتی که توسط سخنگوی مایکل لاروسا منتشر شد ، قرائت شد.

“جو بایدن او رئیس جمهور همه خواهد بود “لاروسا” می نویسد ، آمریکایی ها ، توضیح می دهند که جیل “اوقات خود را با فرزندان و نوه های خود در ویلمینگتون ، دلاور ،” شهری که بایدن ها در آن زندگی می کنند ، سپری می کند.

خبر پیشنهادی  شرکت های هواپیمایی کم هزینه بهتر مقاومت در برابر بحران می کنند

آنجا بانوی اول جدید، او توضیح می دهد ، “مشغول است تیم خود را راه اندازی کرد و اولویت های خود را توسعه دهد ، متمرکز بر آموزش ، خانواده های سرباز و سربازان و سرطان. “