در جلسات بعدی ما همچنین با موضوع رستوران ها ، کافه ها و کل بخش گردشگری که یکی از مهمترین بخش ها است برخورد خواهیم کرد.

بنابراین نخست وزیر جوزپه کونته – برخی از شرکت کنندگان در این نشست که در یک کنفرانس ویدئویی برگزار شد – به AGI گفت – جلسه اتاق کنترلی را که در آن مناطق و شهرداری ها شرکت کرده بودند ، به پایان رساند.

خبر پیشنهادی  حیوانات وحشی در سیرک ها "به تدریج" در فرانسه ممنوع می شوند

نخست وزیر با توجه به همین منابع توضیح داد که شعار دولت در ایتالیا به تعطیلات رفته است.