خانواده اعلام کردند ، ژولیت گروکو خواننده فرانسوی درگذشت. در شانزده سالگی در 7 فوریه 1927 در مونپلیه به دنیا آمد و در مقاومت فرانسه در برابر اشغالگران نازی شرکت کرد. اعضای خانواده در یادداشتی برای خبرگزاری فرانسه نوشتند: “ژولیت گروکو امروز ، چهارشنبه 23 سپتامبر 2020 در خانه محبوب خود در راماتول درگذشت. زندگی او غیر عادی بود”.

خبر پیشنهادی  الزام ماسک توسط منطقه سیسیلی تصمیم گرفته شده است