AGI – پیرا ناپولی ، خواننده نئو مدیچی از پالرمو ، در خانه خود در کرویلاس ، حومه پالرمو با ضربات چاقو کشته شد. جسد زن سی و دو ساله در حمام آپارتمان از طریق وانویتلی محل زندگی وی با همسر و سه فرزندش پیدا شد.

شوهر او ، سالواتوره باگلیونه ، 37 ساله ، در ایستگاه کارابینیری اودیتوره است: خود او بود که خود را به کارابینیاری معرفی کرد ، و سپس به خانه ای رفت که جسد را با چندین ضربه زخمی پیدا کرد.

خبر پیشنهادی  "تمساح" هیتلر مومیایی و در موزه مسکو به نمایش گذاشته شد

پس از بررسی های عکاسی توسط کارابینری و پزشک قانونی ، دادستان وظیفه برای شنیدن این مرد به ایستگاه کارابینیری حرکت می کند.