AGI – او دارای میزان الکل در خون سه برابر بیشتر از مرد مجاز برای 35 در سال بود روز شنبه او دو زن ، خواهر ، را با ماشین خود غرق کرد، Ferrai di Vernesca ، در استان Piacenza. یکی از این زنان به نام استر کروتی 55 ساله درگذشت ، در حالی که خواهر او مورا 53 ساله در وضعیت جدی در بیمارستان پارما بستری است.

خبر پیشنهادی  فروشگاه های سنتی یا تجارت الکترونیکی؟ چالش جمعه سیاه همچنین اقدامات ضد Covid است.

پس از برخورد ، مرد متوقف نشد ، اما پس از چند ساعت ، توسط كارابینی ها ردیابی شد و دستگیر شد. او به ارتش گفت كه خوابش برد. هنگام تصادف این دو زن با سگ خود در حال قدم زدن بودند.