AGI – “دولت از نزدیک بحث پیرامون پروژه سوپرلیگ را دنبال می کند و از مواضع مقامات ایتالیا و اروپا به منظور حفظ مسابقات ملی ، ارزش های شایسته و عملکرد اجتماعی ورزش به شدت حمایت می کند”.

این همان چیزی است که نخست وزیر ، ماریو دراگی ، در مورد پروژه سوپرلیگ اعلام کرد که امروز توسط برخی از باشگاه های فوتبال اروپا اعلام شده است ، پروژه ای که باید یوونتوس ، اینتر و میلان را نیز در میان بنیانگذاران ببیند.

خبر پیشنهادی  "پسری در ساحل گم شد". "Publiphono" از Rimini پس از 70 سال بسته شد