AGI – آلمان در 24 ساعت گذشته ثبت شده است 1149 مرگ مربوط به ویروس کرونا: این است سابقه تلفات در یک روز، رقمی برای اولین بار بیش از هزار. لموسسه رابرت کوچ (Rki) نیز ضبط شده است 24740 عفونت جدید.

خبر پیشنهادی  دانلود قسمت 32 سریال دل