AGI – این یک رکورد جدید روزانه از عفونت های Covid-19 در آلمان است که در 24 ساعت گذشته 7334 مورد دیگر ویروس کرونا ثبت شده است ، از ابتدای شیوع هرگز هرگز این تعداد زیاد نبوده است. موسسه رابرت کوچ گزارش داد ، با بیان اینکه مرگ و میر 24 برابر شده است.

خبر پیشنهادی  + 21.273 از طرف دیگر ، مرگ ها در حال سقوط است

این دومین روز متوالی است که آلمان چنین رقم های بالایی را گزارش می کند.