AGI – نخست وزیر اتیوپی ، ابی احمد ، “72 ساعت” به رهبران Tigrè ، منطقه مخالف ، فرصت داده است تا خود را تسلیم کنند. در غیر این صورت ، حمله نهایی نیروهای دولتی در شرف ظهور است. احمد در بیانیه ای خطاب به رهبران جبهه آزادی بخش مردمی Tigray (TPLF) ، رئیس منطقه مخالف گفت: “راه نابودی آنها رو به پایان است و ما از آنها می خواهیم که ظرف 72 ساعت آینده تسلیم شوند.”

خبر پیشنهادی  اینستاگرام UpMedia - نایس فیلم :: دانلود فیلم جدید

نخست وزیر که در سال 2019 جایزه نوبل صلح را دریافت کرد ، “آخرین فرصت را استفاده کنید.” درگیری بین مدیر مرکزی اتیوپی و TPLF از 4 نوامبر پس از اینکه احمد چریک ها را در منطقه مخالف حمله به دو پست نظامی ، که توسط Tplf تکذیب شد.