همه گیر Covid-19 بیش از 120،000 نفر را در این کشور کشته است اروپاطبق سهم آژانس خبری AFP ، شامل سه چهارم در ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا و انگلیس است.

با كل 120140 مرگ و میر (و 1344،172 مورد تأیید شده) ، اروپا قاره ای است كه بیش از همه تحت تأثیر بیماری همه گیر Covid-19 قرار داشته است كه موجب كشته شدن 197303 نفر در سراسر جهان شده است. L ‘ایتالیا (25.969) و اسپانیا (22902) کشورهای اروپایی هستند که گرانترین قیمت را از نظر قربانیان پرداخت کرده اند و پس از آن فرانسه (22.245) و انگلیس (19506) قرار دارند.

خبر پیشنهادی  سیلویا رومانو یک "تروریست نئو" است. لیگ شمالی پاگانو مجلسی را به آتش می کشد