AGI – مردی در حدود پنجاه سالگی توسط کوسه در آبهای یک ساحل محبوب بین گردشگران در سواحل شمال غربی استرالیا کشته شد. هنگامی که مرد در دریا در کیبل بیچ مورد حمله قرار گرفت ، مرد در حالی که هنوز زنده بود از آب بیرون کشیده شد اما بر اثر جراحات وارده درگذشت. بر اساس داده های آژانس دولتی انجمن حفاظت از تارونگا ، این هشتمین حمله کوسه کشنده در آبهای استرالیا در سال جاری است که طی آن در مجموع 22 حمله انجام شده است. این موارد نادر در کیبل بیچ است که 22 کیلومتر (13 مایل) از ماسه های سفید و بکر در نزدیکی شهر بروم واقع شده است. اما مقامات معمولاً مجبور می شوند سالی یک یا دو بار ساحل را ببندند که کروکودیل های مرگبار آب دریا در نزدیکی آن مشاهده می شوند.

خبر پیشنهادی  ایالات متحده خارج از WHO: ترامپ رسماً کنگره را از خروج خبر می دهد