AGI – برای اولین بار در 10 ماه گذشته اسرائیل هیچ مرگ جدیدی از کوید ثبت نکرده است در 24 ساعت

آخرین بار 29 ژوئن سال 2020 بود. در کل تاکنون 6346 مورد مرگ در کشور یهود رخ داده است، جایی که بیش از 5 میلیون نفر از کل 9 میلیون نفر قبلاً هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند و آن را در میان درصد ایمن سازی شده در میان کشورهای اول جهان قرار داده اند.

خبر پیشنهادی  تقریباً یک میلیون دوز واکسن در لاتزیو تجویز شده است

“این یک موفقیت بزرگ برای سیستم بهداشتی و شهروندان اسرائیلی است. با هم در حال از بین بردن ویروس کرونا هستیم“، وزیر بهداشت ، یولی ادلشتین ، خوشحال شد.