به اسپانیا 430 نفر دیگر در اثر درگذشت کوروناویروس. براساس شمارش وزارت بهداشت ، از ابتدای این بیماری 21 هزار و 282 نفر جان خود را از دست داده اند ، 204178 آلوده و 82.514 آلوده اند.

خبر پیشنهادی  "بسته شدن قفل مشاغل به رحم مافیا"