AGI – در ایالات متحده ، 78.3 میلیون نفر (برابر با 30.3 درصد از جمعیت) کاملاً علیه Covid واکسینه شده اند ، در حالی که تقریباً 124.8 میلیون نفر (3/48 درصد) دوز دریافت کرده اند. این از داده های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (Cdc) به دست می آید. به گفته ایمونولوژیست آنتونی فاوسی، مدیر انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی ، اگر همچنان به مصرف 3 میلیون دوز در روز ادامه دهید ، مصونیت گله در کشور تا ژوئن قابل دستیابی است.

خبر پیشنهادی  ساردین با کیسه خواب ، "آماده اشغال ستاد حزب دموکرات"