AGI – 1.592 مرگ و میر 24 ساعته کورو ویروس دیگر در ایالات متحده ثبت شده است که بیشترین میزان مرگ و میر روزانه در دو ماه و نیم است. این آخرین نسخه از دانشگاه جان هاپکینز است. عفونتهای جدید بیش از 60 هزار نفر است.

خبر پیشنهادی  قاتل ادعایی مشاور کشته شده در تورین دستگیر شد