AGI – بیش از 161 میلیون دوز واکسن در ایالات متحده تجویز می شود. این را آژانس فدرال مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (Cdc) گزارش کرد.

در هفته گذشته ، به طور متوسط ​​تعداد افراد واکسینه شده بود روزانه 3 میلیون و 72 هزار.

در میان بیش از 104 میلیون نفر که حداقل یک دوز دریافت کرده اند ، بیش از 59 میلیون نفر نیز دوم را دریافت کرده اند.

خبر پیشنهادی  توافق هنوز در مورد مس ، رویارویی نزدیک در جنبش 5 ستاره بسیار دور است