این امر توسط مقامات بهداشتی آمریكا اعلام شد كه طبق آن تعداد كل عفونتها در ایالات متحده بیش از 6.7 میلیون مورد بوده است


خبر پیشنهادی  Us Open ، برتینی در سه ست رود را شکست داده و به دور دوم می رود