این امر توسط مقامات بهداشتی آمریكا اعلام شد كه طبق آن تعداد كل عفونتها در ایالات متحده بیش از 6.7 میلیون مورد بوده است


خبر پیشنهادی  از روز دوشنبه تقریباً تمام مدارس و 400 هزار شرکت در فرانسه بازگشایی می شوند